مدرسه شعر فارسی
یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱
گزارش تصویری از اولین نشست مدرسه شعر فارسی

از راست:سردار شمس آوری- علی ثباتی- حداد

حسام سلامت


سروش سمیعی-فریبا فیاضی-سام مقدم

آرش اله وردی-علی ثباتی

از چپ:علی نجات غلامی-سعدی گل بیانی

ابوذر کریمی

علی ثباتی- سعدی گل بیانی

از چپ:رسول رخشا- سام مقدم- سعدی گل بیانی

بهنام بدری

پدرام یگانه معافی

آرش اله وردی

از راست- مهدی دادفرما-علی قاسمی-فرشاد سنبل دل-علی ثباتی

بهنام بدری

ابوذر کردی

+ نوشته شده در 17:22 توسط .